RD Petrova Ves - výročná členská schôdza

Predstavenstvo RD Petrova Ves pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.3.2010 t.j. v štvrtok o 9.00 hod. v Kultúrnom dome Unín. V prípade, ak členská schôdza v uvedenom termíne nebude uznášania schopná, bude sa konať náhradná v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 10.00 hod.