Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. júla 2019 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Varmuža, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok  4. júla 2019 a začína o 14.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2019 zomrel náš spoluobčan, pán František Novák, vo veku 95 rokov.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme, že nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan, pán Branislav Václavek. Zomrel v piatok 14. júna 2019 po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 44 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 21. júna 2019 o 10.00 hod. v Obradnej sieni podebradského cintorína v Podebradoch.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13. júna 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Ľudmila Bučková, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 17. júna 2019 a začína o 15.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v nedeľu 16. júna 2019 o 10.00 hod. pred sv. omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 30. mája 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Karolína Flamíková, vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 3. júna 2019 a začína o 15.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. mája 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Brigita Andelová, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 28. mája 2019 a začína o 15.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. apríla 2019 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Anna Petrášová, rod. Varmužová vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 29. apríla 2019 a začína o 15.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 26. apríla 2019 o 17.45 hod. v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 29. marca 2019 zomrel náš spoluobčan, pán Patrik Sloboda, vo veku 42 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 4. apríla 2019 a začína o 15.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 17. marca 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Rozália Hoferková, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 21. marca 2019 a začína o 15.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne. Modlenie za zosnulú bude v utorok 19. marca 2019 o 16.15 hod. taktiež vo farskom kostole.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 4. marca 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Decsiová, rod. Václavková, vo veku nedožitých 71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 12. marca 2019 v Krematóriu Bratislava a začína o 11.00 hod.

Česť jej pamiatke