Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. januára 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Anton Pivák, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22. januára 2020 a začína o 13,30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. januára 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Jozef Tokoš, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 7. januára 2020 a začína o 13.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 9. decembra 2019 zomrel náš spoluobčan, Ing. Ján Buček, vo veku 61 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 12. decembra 2019 a začína o 13.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 30. novembra 2019 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Šiška, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 5. decembra 2019 a začína o 14.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 16. novembra 2019 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Gabriel Vach, vo veku 95 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 23. novembra 2019 v Netvořiciach.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13. novembra 2019 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Anton Potreský, vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu  20.novembra 2019  a začína o 13,15 hod. svätou omšou v kostole v Senici a o 14,30 hod. v Dome smútku v Senici.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 17. októbra 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Rozália Ovečková, vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 19. októbra 2019 a začína o 14.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 18. októbra 2019 o 16.45 hod. v kaplnke sv. Barbory.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 25. augusta 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Vlasta Poláková, vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 28. augusta 2019 a začína o 14.00 hod. sv. omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 16. augusta 2019 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Fagan, vo veku 55 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 19. augusta 2019 v Dome smútku v Uníne a začína o 15.00 hod.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 9.júla 2019 zomrela naša spoluobčianka pani Mária Pechová vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 12.júla 2019 a začína o 15,30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv.Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v štvrtok 11.júla 2019 o 18,00 hod. v  Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke