Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. októbra 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Viliam Bystrický, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 20. augusta 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán František Míšaný, vo veku nedožitých 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 24. augusta 2020 v kostole na námestí v Šaštíne Strážach a začína o 14.00 hod.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 31. júla 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Jozef Vach, vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 6. augusta 2020 v Dome smútku v Holíči a začína o 13.45 hod.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. júla 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Marián Hrebačka, vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 10. júla 2020 o 9.00 hod. v Dome smútku v Skalici.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 6. júla 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Milan Hrebačka, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 10. júla 2020 a začína o 16.00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne. Modlenie za zosnulého bude v utorok 7. júla 2020 pred sv. omšou.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme  občanom, že dňa 29.júna 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan p. Štefan Gabriel vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 3.júla 2020 o 11,00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. februára 2020 zomrela naša spoluobčianka, pani Kamila Žilínková, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 27. februára 2020 a začína o 15.00 hod. sv. omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 21. februára 2020 zomrela v Berne naša spoluobčianka, pani Ivana Schwab, rod. Pobudová vo veku nedožitých 30 rokov.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 16. februára 2020 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Štefánia Lábska, rod. Varmužová vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 20. februára 2020  o 15.00 hod. v Dome smútku Petrova Ves.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 3. februára 2020 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Anna Macejková, vo veku 98 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 7. februára 2020 a začína svätou omšou o 13.30 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke