Prianie

 

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne

pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu,

ale taktiež v novom roku, nech Vás vedie v  každom kroku.

Praje starosta obce Ján Palkovič a pracovníci Obecného úradu Unín