Prianie

Radostnú chvíľu vianočnú a šťastnú cestu polnočnú.

Pod stromčekom balík zdravia, vzácny poklad ako vravia.

Lásku, šťastie, žiadne hádky, spokojnosť a požehnané sviatky.

Radosť, úspech, pevný krok, k tomu šťastný nový rok 2022

 želá

starosta obce Ján Palkovič s kolektívom