Pozvánka

Aj v roku 2021 sa Záhorské múzeum v Skalici zapojí do podujatia Noc múzeí 2021. Vzhľadom na situáciu sa i tento rok odohrá v online priestore. V sobotu 15. mája 2021 vám bude o 18. hodine sprístupnený videozáznam na tému Páter Paulín Bajan OFM, 300. výročie narodenia. Odkaz na sledovanie na youtube kanáli bude zverejnený na webovej a facebookovej stránke múzea.