Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci Unín pozýva členov výboru a dozornej rady na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 14. januára 2020 o 17.30 hod. v spoločenskej miestnosti v priestoroch hasičskej zbrojnice. Z dôvodu závažnosti prerokovaných dokumentov je prítomnosť všetkých členov nutná.