Pozvánka

Dobrovoľný hasičský zbor v Uníne pozýva svojich členov, členov hasičských družstiev a mladých hasičov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. januára 2020 o 14.30 hod. vo vestibule ZŠ s MŠ Unín.