Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo Urbarnici Unín žiada svojich podielnikov, najmä vitálnych mužov a všetkých členov Poľovného združenia Unín, aby sa v sobotu 23. novembra 2019 dostavili na brigádu za účelom stavania oplotenia na obnovu lesa v urbároch. Zraz účastníkov bude o 8.30 hod. pred Michaláčových stodolou, odkiaľ bude zabezpečený odvoz. Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci Unín všetkým vopred ďakuje za účasť.