Pozvánka

Rímskokatolícky farský úrad Unín Vás pozýva na slávnosť prijatia relikvie sv. Dona Jána Bosca. Relikvia bola farnosti darovaná z pozostalosti profesora ThDr. Andreja Dermeka, SDB. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 24. novembra 2019 pri svätej omši o 10,30 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.