Pozvánka

Ľudová škola umenia Holíč v utorok 11. júna 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Unín usporiada absolventský koncert svojich žiakov, na ktorý Vás všetkých srdečne pozýva. Predstavia sa deti z hudobných tried ako i deti z výtvarného odboru, ktoré sa prezentujú výstavkou svojich prác.