Pozvánka

Predstavenstvo Roľníckeho družstva Petrova Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu družstva, ktorá sa bude konať 21. marca 2019 t. j. vo štvrtok o 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi. V prípade, ak členská schôdza v uvedenom termíne nebude uznášania schopná, bude sa konať náhradná členská schôdza v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 10.30 hod.