Pozvánka

V sobotu t. j. 23. marca 2019 sa uskutoční zber odpadu popri ceste na trase Unín - Štefanov. Kto má záujem a chuť pomôcť pri tomto čistení našej okolitej prírody, môže sa pridať a ozvať sa Ľubke Andelovej. Je naplánované čistenie štefanovského chotára a uvítajú, ak sa pridajú dobrovoľníci aj z našej strany.