Pozvánka

Výbor Jednoty dôchodcov v Uníne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 5. marca 2019 o 14.00 hod. v kultúrnom dome.

Zároveň 5. marca 2019 poriada výstavku pod názvom "Krása našich krojov". Prosí členov organizácie ako aj ostatných občanov o poskytnutie starých krojov ako čepcov, záster, nohavíc a krojových doplnkov, ktoré môžu priniesť v pondelok 4. marca 2019 o 14.00 hod. do kultúrneho domu.