Pozvánka

Unínski mládenci Vás srdečne pozývajú na každoročnú fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy, ktorá sa uskutoční v sobotu 2. marca 2019 v kultúrnom dome. Začiatok o 20.00 hod. Rezerváciu stolov si môžete nahlásiť u Marka Lipovského.