Pozvánka

SZCH Unín Vás pozýva na XXII. ročník detského maškarného plesu, ktorý sa uskutoční 20. januára 2019 o 13.30 hod. v kultúrnom dome. Bližšie informácie na pozvánke. Zároveň prosí o príspevky do tomboly, ktoré môžete odovzdať do piatka 18. januára 2019 u p. Cecílie Karasovej alebo p. Jána Bajana. Organizátori sa tešia na Vašu účasť a vopred ďakujú za príspevky do tomboly.

Zároveň prosí svojich členov, aby sa v sobotu 19 januára 2019 o 9.00 hod. zúčastnili brigády v kultúrnom dome.