Pozvánka

Dobrovoľný hasičský zbor v Uníne pozýva svojich členov, členov hasičských družstiev a mladých hasičov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. januára 2019 o 15.00 hod. v kultúrnom dome.