Pozvánka

Obecný úrad UNÍN pozýva seniorov nad 62 rokov na spoločné posedenie do Kultúrneho domu Unín v nedeľu 28. októbra 2018 o 14.00 hod. pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“.

Je pripravený kultúrny program a občerstvenie