Pozvánka

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín, pozýva rodičov detí, ktoré budú v školskom roku 2018/2019 navštevovať MŠ na plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční 31.08. 2018 t.j. v piatok o 16,00 hod. v priestoroch MŠ.

Prosíme rodičov, aby prišli bez detí!