Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva "Urbarníci" v Uníne pozýva všetkých svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2018 t. j. v nedeľu o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Unín. Prezentácia členov bude pol hodiny pred začiatkom zhromaždenia. Účasť členov spoločenstva je nevyhnutná z dôvodu schvaľovania dôležitých dokumentov pre činnosť spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. Kto sa nemôže zúčastniť rokovania valného zhromaždenia môže sa nechať zastúpiť na základe splnomocnenia inou osobou. Po skončení valného zhromaždenia si budú môcť záujemcovia o spracovanie palivového dreva vylosovať číslo traty na samotné spracovanie.