Pozvánka

Jednota dôchodcov v Uníne pozýva všetkých občanov na prednášku MUDr. Petríka - ortopéda, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 v zasadačke kultúrneho domu o 10.00 hod. Na prednáške Vám budú zodpovedané otázky, ktoré si môžete vopred pripraviť na lístoček.