Pozvánka

Jednota dôchodcov v Uníne poriada dňa 3. marca 2018 zájazd na divadelné predstavenie pod názvom "Babské plkotiny" do Borského Mikuláša. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatka 16. februára 2018 u p. Štefany Potreskej. Poplatok je 7.- € na osobu včom je zarátané vstupné aj doprava a platí sa pri zápise.