Pozvánka

Unínski mládenci dňa 10. februára 2018 poriadajú fašiangovú zábavu s pochovávaním basy. Prosia občanov, spoločenské organizácie a podnikateľov o príspevok do tomboly. Ten môžu odovzdať u p. Pavla Vacha č. domu 315 alebo p. Pavla Hulimana č. 295. Zároveň všetkých srdečne pozývajú na zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. 2. 2018 a začína o 20.00 hod. v Kultúrnom dome Unín. Zároveň oznamujú záujemcom, že do štvrtka 8. februára si u Jakuba Hulimana môžu rezervovať stoly.