Pozvánka

Obecný úrad Unín Vás pozýva na akciu "Jesenná prechádzka". Prechádzka bude spojená s odborným výkladom o geologickej histórii okolia Unína. Stretneme sa v nedeľu 16. októbra 2022 o 13.00 hod. pred Obecným úradom Unín, prejdeme smerom na Zámčisko, kde odborný výklad poskytne RNDr. Pavol Polesňák. Po výklade si môže každý individuálne urobiť svoj program. Tešíme sa na Vašu účasť a záujem o nové vedomosti týkajúce sa našej obce.