Ponuka práce

Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2018 na zastupovanie MD a RD. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (Zákon č. 317/2009 Z.z., Vyhláška č. 437/2009 Z.z.). Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 29. 06. 2018 na adresu zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín 420, 908 46, tel. 034/6628193.