Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Vlk, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 30. septembra 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Letničí.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Oznamujeme občanom, že je už v prevádzke obecná pestovateľská pálenica. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice p. Petra Hoferku osobne, alebo telefonicky na č. tel. 0911 330 060.

Oznam

Oznamujeme občanom, že v sobotu 24. septembra 2022 bude v našej obci od 9.00 do 12.00 hod. otvorený zberný dvor. Môžete tam zaviezť staré elektrospotrebiče, tonery z tlačiarní, železo, oleje, šatstvo a haluzovinu. Je zakázané vyvážať tam stavebnú suť.

Oznam

Vedúca knižnice v našej obci oznamuje, že knižnica bude počas školského roka otvorená vždy v piatok od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 11. augusta 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Bilovská, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 16. augusta 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 12. augusta 2022 pred sv. omšou o 17.45 hod.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 5. augusta 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Sidónia Masaryková, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 9. augusta 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 4. augusta 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Štefana Malíková, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 8. augusta 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 5. augusta 2022 pred svätou omšou t. j. o 17.45 hod. v kaplnke sv. Barbory.

Česť jej pamiatke

Ponuka

Cukrárstvo p. Gertnerová Hodonín oznamuje, že bude túto sobotu 30. júla o 9.00 hod. v Uníne pri predajni Jednoty prezentovať a objednávať zákusky menších veľkostí k miestnym hodom. Dodávka na to isté miesto bude v sobotu pred hodami. Ponúka cenovo výhodné krabice. Vlastný výber druhov a množstva je možný.
Zákusky si môžete objednávať i telefonicky tel. čísle: +420 774 311 106, cukrarna-hodonin.webnode.cz

Inflačná pomoc

Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Bližšie informácie na priloženom letáku.