Ponuka

Kultúrny klub Petrova Ves poriada jednodňový zájazd na kúpanie do vodného sveta Vadaš Štúrovo dňa 18. augusta 2018 s odchodom o 7.40 hod. od nákupného strediska v Petrovej Vsi. Poplatok na osobu je 11.- €. Prihlásiť sa môžete u p. Andreja Ondráša bytom Petrova Ves č. d. 331, alebo na č. tel. 0905 383 979 do 15. augusta.