Ponuka

Jednota dôchodcov poriada dňa 25. júla 2018 zájazd na kúpanie do Vincovho lesa. Poplatok na osobu aj so vstupným je 12.- € a hradí pri zápise. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. júna u p. Štefany Potreskej.