Ponuka

Od plynofikácie obce ubehlo 20 rokov a 90 % obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu by mal udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho vás dnes a v najbližších dňoch budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko, u ktorých si môžete objednať revízie plynových rozvodov až po spotrebiče.