Poďakovanie

Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí sa v sobotu 6. februára 2021 zúčastnili v kultúrnom dome testovania na COVID 19. Zároveň vyslovuje poďakovanie zdravotníkom p. Jane Flajžíkovej, p. Eve Flajžíkovej a p. Veronike Herzáňovej, hasičom p. Petrovi Vaňkovi a p. Róbertovi Strakovi ako i poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Dušanovi Petrášovi a Bc. Jurajovi Ondrášovi za pomoc pri organizovaní tejto akcie.