Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som opätovne vyjadril úprimné poďakovanie všetkým zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, príslušníkom armády a polície za úspešné a bezproblémové realizovanie celoplošného testovania na COVID – 19 v obci Unín.

Dovolím si byť kontrétny aj za I. kolo testovania, ďakujem zdravotníkom MUDr. Mariánovi Landlovi, p. Jane Flajžíkovej, p. Eve Flajžíkovej, p. Veronike Herzáňovej, sl. Henriete Vaňkovej, administratívnym pracovníkom sl. Kataríne Pechovej, sl. Tamare Flamíkovej, p. Róbertovi Strakovi, p. Petrovi Vaňkovi, p. Vladimírovi Tokošovi, p. Miroslavovi Vlkovi a p. Ondrejovi Dermekovi. Príslušníkom Polície SR ppor. Bc. Erikovi Hoferkovi, mjr. Mgr. Barbore Veselej, npor. Mgr. Miroslavovi Malému a zástupcovi OS SR rtn. Karolovi Gazdíkovi.

Vážim si toho, že tímy na obidva víkendy zostali temer nemenné. V obci bolo v I. a II. kole otestovaných zhodne 696 osôb. Vyslovujem poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili za zodpovedný prístup.

Vážení spoluobčania, testovaním boli zaznamenané aj pozitívne prípady. Chcem Vás poprosiť, aby sme boli naďalej ostražití, dodržiavali základné pravidlá (rúška, odstupy, dezinfekcia rúk) a tak sa spoločne vyhli ďalším ochoreniam. Pozitívnych prosím o zodpovedné dodržiavanie povinnej karantény.

                                                                                                          Ján Palkovič – starosta obce