Poďakovanie

Prednostka okresného úradu a starosta obce ďakujú všetkým členom dobrovoľného hasičského zboru v našej obci, ktorí sa podieľali na asistenčných službách pre peších repatriantov na hraničnom priechode Holíč-Hodonín. Bez ich účinnej a nezištnej pomoci by sme úlohu, ktorá bola pred nás postavená ťažko zvládli. Veríme, že i v budúcnosti, pokiaľ by si to mimoriadne okolnosti vyžadovali, sa budeme na nich môcť obrátiť so žiadosťou o pomoc.