Poďakovanie

Organizátori koledovania Dobrej noviny ďakujú všetkým, ktorí prijali koledníkov a prispeli pre núdznych v Afrike. V našej obci koledovalo 20 koledníkov v 4 skupinách, navštívili 45 domácností a vyzbierali spolu 863 eúr. Ešte raz ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.