Poďakovanie

V sobotu 20. júla 2019 sa v obci uskutočnilo podujatie "Beh Okolo Unína". Organizátori tohto vydareného športového podujatia ďakujú všetkým tým, ktorí podali pomocnú ruku, najmä členom a členkám DHZ Unín, členom Jednoty dôchodcov, Únie žien, Červeného kríža, ZŠ s MŠ a poslancom obecného zastupiteľstva. Úprimná vďaka všetkým za pomoc.