Poďakovanie

Slovenský zväz chovateľov v Uníne ďakuje všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili v sobotu na maškarnom plese a všetkým, ktorí na tento ples poskytli tombolu, čím podporili činnosť organizácie.