Poďakovanie

Slovenský zväz chovateľov v Uníne ďakuje všetkým občanom, spoločenským organizáciám a podnikateľom v obci za poskytnuté príspevky do tomboly na detský maškarný ples, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 20.1.2019 v kultúrnom dome. Zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa plesu zúčastnili a tým podporili organizáciu.