Poďakovanie

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli do zberu železa. Zber sa konal v sobotu 2. júna. Zároveň ďakuje všetkým oteckom, ktorí boli veľmi ochotní a  pri zbere celý deň  pomáhali.