Poďakovanie

Slovenský zväz chovateľov v Uníne ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili počas hodových dní nimi poriadanej výstavy králikov, hydiny a holubov. Taktiež ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto už tradičnej akcie.