Poďakovanie

SČK v Senici usporiadal dňa 17.5.2010 súťaž mladých zdravotníkov pod názvom "Družstvá zdravotných hliadok". Našu školu a obec reprezentovali: David Vymyslický, Sabina Jankovičová, Eva Mihálová, Katarína Pechová, Alžbeta Bartalová, Nikol Valachovičová, Adela Míšaná, Barbora Šišková, Henrieta Vaňková a Natália Tokošová. I.stupeň sa umiestnil na 5.mieste a II. stupeň na 6.mieste. Za peknú reprezentáciu im patrí poďakovanie.