Preskočiť na obsah

Ponuka práce – robotník

Zverejnené 23.10.2023.

Kategória

Miesto práce: Obec Unín, práca v teréne

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace

Termín nástupu: január 2024

Mzdové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste ( Náplň práce, právomoci a zodpovednosti ) :

  • zabezpečovanie čistoty a poriadku v obci, kosenie v okolí komunikácií, v objektoch a priestoroch obce,
  • hrabanie lístia, úprava parkovej výsadby a okrasných trávnatých plôch,
  • pravidelné vyprázdňovanie smetných košov, zbieranie odpadkov v parkoch a jarkoch pri komunikáciách,
  • práca s drobnými mechanizmami pri zabezpečovaní čistoty a poriadku a údržbe a tvorbe verejnej zelene,
  • zimná údržba v objektoch a priestoroch obce, ciest, chodníkov, odhŕňanie snehu, solenie komunikácií,
  • výpomoc pri zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a športových akcií,
  • odstraňovanie škôd na majetku obce.

Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– bezúhonnosť, zodpovednosť za pridelenú oblasť, organizačné schopnosti, schopnosť samostatného myslenia a plánovania, komunikatívnosť, flexibilita,

– vodičský preukaz skupiny B a T.

Predpokladom výkonu práce vo verejnom záujme je splnenie podmienok uvedených v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

· žiadosť do zamestnania (uvedený telefonický a/alebo emailový kontakt),

· štruktúrovaný životopis,

· súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Informácie na tel. čísle : 0949 095 550

Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielať e-mailom na adresu starostaunin@gmail.com alebo osobne na Obecnom úrade v Uníne v čase úradných hodín.

Termín: do 30.11.2023

Uchádzač bude pozvaný na pracovný pohovor.

Obec Unín si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

V Uníne 23.10.2023