Preskočiť na obsah

Opis vodomerov

Zverejnené 30.10.2023.

Kategória

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 31. októbra 2023 začnú prebiehať v obci Unín odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným

preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný,

môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum

podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.