Oznam - Dobrá novina

Koledníci Dobrej noviny oznamujú, že hoci sú odhodlaní roznášať radostnú zvesť do všetkých rodín, no počas platnosti všeobecného zákazu vychádzania nebudú koledovať od domu k domu. Jednou z možností je  pozrieť si  a vypočuť  kolednícke pásma v TV LUX a Rádiu LUMEN. Projekt určený pre ženy v Ugande môžete podporiť prostredníctvom pokladničiek, ktoré sú umiestnené v kaplnke sv. Barbory a v potravinách  COOP Jednota. Ďakujeme!