Aktuality

Oznam

OR HaZZ v Skalici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Skalica od 1. 7. 2022, 14.00 hod. - až do odvolania.

Oznam

Vedúca knižnice oznamuje, že knižnica bude v našej obci počas prázdnin otvorená vždy v piatok od 18.00 do 19.00 hod.

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje, že až do odvolania utorky a štvrtky neordinuje. Sestra bude na ambulancii prítomná po 9, 00 hod.

Upozornenie

Upozorňujeme majiteľov psov, ktorí chodia na prechádzky po obci so svojimi miláčikmi, aby ich mali na vôdzkach, nepúšťali ich do predzáhradok občanov, ktorí si ich udržujú, a zberali po nich exkrementy. Zároveň Vás prosíme, aby ste sa vžili do kože ostatných spoluobčanov, ktorí chodia napr. po chodníkoch, kde Váš pes po sebe nechal "hromádku", do ktorej nechtiac niekto vkročí a prinesie si to domov na topánkach. Alebo si udržuje okolie svojho domu a zistí, že má mapy na obložení domu, zničené kríky a pod. Prosíme Vás, buďme navzájom ohľaduplní a dodržujme základné pravidlá chovania psov v našej obci, za čo Vám ďakujeme. Poplatok za psov je stále 6,- € na rok, aby zvýšením poplatku netrpeli tí občania, ktorí majú psov doma. Ten, kto chodí so psom na vychádzky má iste pár eur aj na to, aby si zakúpil sáčky na exkrementy.

Poďakovanie

Starosta obce ďakuje všetkým hasičom a občanom obce, ktorí sa zúčastnili odstraňovania nánosov po búrke, ktorá sa prehnala našou obcou dňa 13. júna 2022.

Výzva

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. žiada občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju na napúšťanie bazénov, polievanie trávnikov a záhrad s platnosťou od 9. júna do 6. júla 2022. Rešpektovaním tejto výzvy pomôžete šetriť vzácne zdroje pitnej vody.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. mája 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Irena Kubová, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 27. mája 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku v Trnovci.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. mája 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Vaculka, vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25. mája 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. mája 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Anastázia Petrášová, rod. Vymyslická vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 17. mája 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kostole sv. Michala v Gbeloch.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. apríla 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Agnesa Pechová, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 28. apríla 2022 a začína o 13.30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke