Aktuality

TJ Unín - pozvánka

TJ Unín pozýva svojich členov a fanúšikov na družobné stretnutie do Moravan u Kyjova. Odchod autobusa bude v sobotu 16. júla 2022 o 13.30 hod. od pohostinstva. Družobné stretnutie je spojené s oslavou 70.výročia založenia klubu Slavoj Moravany. Program zápasov: 15.00 hod. starí páni Moravany - starí páni Unín a o 17.00 hod. A -Moravany - A Unín.

Lekár v obci

MUDr.Landl oznamuje, že v piatok 15. júla 2022 nebude ordinovať a nebude prítomná ani sestra.

Inflačná pomoc

Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Bližšie informácie na priloženom letáku.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 8. júla 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Jozef Vaculka, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13. júla 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Slečna Alžbeta Bartalová oznamuje občanom, že je opäť otvorená "Kaviareň pod lipou". Prevádzka je otvorená v obvyklom čase od piatku do nedele. V piatok bude otvorené od 16.00 do 23.00 hod., sobotu od 15.00 do 23.00 hod. a v nedeľu od 15.00 do 21.00 hod.

Straty a nálezy

Našla sa mikina, kto ju stratil, môže si ju vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Oznam

Oznamujeme občanom, že v sobotu 2. júla 2022 bude v našej obci  od 9.00 do 12.00 hod. otvorený zberný dvor. Môžete tam zaviezť staré elektrospotrebiče, železo, oleje, šatstvo a haluzovinu. Je zakázané vyvážať tam stavebnú suť.

Oznam

OR HaZZ v Skalici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Skalica od 1. 7. 2022, 14.00 hod. - až do odvolania.

Oznam

Vedúca knižnice oznamuje, že knižnica bude v našej obci počas prázdnin otvorená vždy v piatok od 18.00 do 19.00 hod.

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje, že až do odvolania utorky a štvrtky neordinuje. Sestra bude na ambulancii prítomná po 9, 00 hod.