Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín 420 oznamuje rodičom detí, že zápis do MŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch :  

                       20. mája od 12.00 – 15.00 hod  

                       21. mája od 9.30 – 13.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú žiadosť na webovej stránke školy. S podpísanou žiadosťou od oboch rodičov, potvrdenou detským lekárom, s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom k nahliadnutiu sa dostaví v stanovených termínoch do budovy školy k zápisu dieťaťa do MŠ.

Podrobné informácie o zápise nájdu rodičia na webovej stránke školy.