Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí MŠ a I. stupňa ZŠ, že po dohode so zriaďovateľom sa podmienky otvorenia prevádzky od 8.3.2021 nemenia. Na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť každé dieťa MŠ a I. stupňa ZŠ, ktoré 8.3. 2021 pri vstupe do budovy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu. Potrebné tlačivá si rodičia nájdu na stránke školy. Školský klub detí bude pokračovať v nastavenom režime. Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.