Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ, že na základe chorobnosti detí bude prevádzka materskej školy od 3. marca 2021 do konca tohto týždňa t.j. do 5.marca 2021 uzavretá. O podmienkach nástupu detí do MŠ od 8.marca 2021 Vás bude vedenie školy informovať na webovej stránke školy.