Oznam

Vážení občania, začína jarné obdobie - čas, kedy sa orezávajú dreviny. Prosíme, aby tí z vás, ktorí majú väčšie množstvo orezanej haluzoviny a potrebujú ju odviezť, aby to nahlásili na obecnom úrade. Pracovníci obce budú potom po obci haluzovinu zberať a odvážať traktorom.