Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí a žiakov, že na základe  UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 sa musia i naďalej pri prezenčnom vyučovaní detí a žiakov v MŠ a ZŠ preukazovať rodičia aj zamestnanci školy negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Preto, aby mohlo pokračovať od 15.2. prezenčné vyučovanie žiakov I. stupňa a detí MŠ, musia deti v pondelok ráno znova predkladať nové vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu (alebo niektorú z výnimiek).

Vedenie školy Vám ďakuje za porozumenie.